Dr. Vodný

Väčšina z nás je každodenne unavená, stále väčšia časť žien po 30tke má „ženské problémy“ (cysty, nádory na krčku maternice, prsníkoch a vaječníkoch), osteoporózu, psychické problémy, už mladé dievčatá sú obézne a u mužov sa znižuje vek pri ktorom trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, pankreatitídou, hepatitídou, rakovinou hrubého čreva a cukrovkou. Opýtali sme sa Dr. Jozefa Vodného – biochemika pátrajúceho po podstate príčiny ochorení, ako to vidí on.

Prečo je podľa Vás v súčasnej dobe toľko metabolických ochorení a aký to má súvis so štítnou žľazou?

Prvým príznakom týchto ochorení môže byť každodenná únava, vypadávanie vlasov, problémy s telesnou váhou, zmeny krvného tlaku, neskôr rôzne príznaky ochorenia srdca a ciev, ženské problémy, osteoporóza, cukrovka, atď. Všetko to súvisí so zlou funkciou štítnej žľazy. Minimálne 90% ľudí, ktorí si našli niečo z tohto zoznamu ochorení má dlhodobo deficit organicky viazaného jódu, ktorý je základným prvkom v hormónoch štítnej žľazy. Čím je záťaž organizmu väčšia, tým väčšia je potreba zvýšenej tvorby hormónov štítnej žľazy. Avšak ekologicky podmienený jódový deficit neumožňuje v dostatočnej miere primeranú biosyntézu týchto životne dôležitých hormónov. Vysvetľuje to 35 ročný výskum špičkových biochemikov z bývalého sovietskeho zväzu, ktorí dokázali, že v oblasti strednej Európy je enormný deficit jódu.

Ako by ste charakterizovali štítnu žľazu a jej hormóny v hierarchii endokrinnej sústavy?

Hormóny štítnej žľazy sú nadriadené všetkým žľazám s vnútornou sekréciou, ale aj všetkým enzymatickým procesom v organizme. Regulujú metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov a minerálnych látok, procesy detoxikácie, produktov metabolizmu, obnovenie buniek a tkanív a fyziologickú výkonnosť organizmu. Preto, keď zlyhá štítna žľaza, vznikajú rôzne ochorenia. Užívanie organicky viazaného jódu v tekvicovom oleji – Fortuna Vita, môže prispieť k odstráneniu disfunkcie štítnej žľazy (hyper, hypoaktivita, ...) a tým aj veľkého množstva ochorení.

Prečo máme nedostatok jódu?

Preto, lebo ho máme málo v prostredí, následne v strave a preto, že ho ľudia nezávisle od týchto podmienok spotrebúvajú vo zvýšenej miere predovšetkým pri strese. Čím vyššia je aktivita človeka, vrátane tehotenstva, rastu detí, chorôb, príjmu alkoholu, psychickej záťaže, pozitívny aj negatívny stres dochádza k zvýšenej spotrebe jódu, možnému vyčerpaniu rezerv jódu a vyčerpania organizmu ako celku. To nie je ale všetko, lebo v strave, ktorú denne konzumujeme, aj to málo jódu, ktoré v nej je, sa zničí varením, pečením, grilovaním a teda nesprávnou kulinárskou úpravou. S nedostatkom jódu sa začínajú fyziologické komplikácie a nastupujú civilizačné ochorenia ako ateroskleróza, infarkt, diabetes melitus.

Akú úlohu má jód v prírode a konkrétne v organizme?

Všetky prvky sú dôležité ale medzi nimi je stále jeden riaditeľ. Predstavte si fabriku, v ktorej je veľa zamestnancov a niekto ich riadi. Aj orchester bez dirigenta by hral falošne. Túto úlohu preberá v organizme jód a jód obsahujúce zlúčeniny najmä hormóny štítnej žľazy.

V akej forme sa jód najčastejšie nachádza?

Jód poznáme v dvoch hlavných chemických formách, v anorganickej aj organickej. V organickej forme je jód spojený s organickými zlúčeninami. Aj jedna aj druhá forma sú súčasťou metabolických procesov zviazaných s metabolizmom človeka a aj živočíchov.

Aký je rozdiel medzi organickou a anorganickou formou jódu?

Anorganické formy jódu si musí organizmus ťažkými a komplikovanými enzymatickými procesmi prerobiť na organickú formu. Okrem toho anorganické formy sú aj konečným produktom metabolizmu jódu, ktorých nadbytok je nebezpečný a škodlivý.

Soľ sa začala pred mnohými rokmi jodidovať práve preto, aby sa doplnil deficit jódu u ľudí. Jodid draselný využívaný na tento účel je však v anorganickej forme.

Ako už vieme, anorganické formy jódu (minerálne zlúčeniny) sú zároveň aj konečným produktom metabolizmu jódu, ktorých nadbytok sa organizmus snaží zbaviť vylúčením. Preto je tak dôležité vedieť, že nadbytočný príjem anorganických jodidov je nebezpečný a škodlivý. Nadbytočný príjem anorganických foriem jódu jednak môže utlmiť funkciu štítnej žľazy – najhlavnejšieho funkčného riaditeľa stavebných, energetických, imunologických, reparačných a upratujúcich procesov v organizme človeka a jednak môže spôsobiť obrovskú stimuláciu hormonálnej výroby čo vedie k nebezpečnej hyperfunkcii štítnej žľazy (vyvalené oči, energetická strata až do vyčerpania a zániku organizmu).
Zaužívaný argument, že však v soli je dosť jódu, lebo je jodidovaná neobstojí, nakoľko v soli je jód v anorganickej forme a preto pre organizmus nie je ideálny.

Znížená alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy spôsobuje problémy s metabolizmom. Prejavy zníženej funkcie sú napríklad obezita alebo únava. Pri nadmernej funkcii človek chudne, je rozrušený a pod.

Ako sa prejavuje deficit jódu v organizme?

V regiónoch sveta s ekologicky podmieneným jódovým deficitom sa znižuje funkcia štítnej žľazy, zhoršuje sa rozvoj organizmu, kvalita reprodukčných procesov, výkonnosť organizmu, intelektuálne schopnosti, schopnosti kontrolovať svoje reakcie napríklad pri riadení auta, dokonca sa znižuje odolnosť organizmu voči meniacim sa podmienkam okolitého prostredia a chorobám. Preto vidíme, že pri nedostatku jódu sa znižuje kvalita aj dĺžka života. Keďže anorganická forma jódu (už spomínaný KI – jodid draselný) v nedostatočnom množstve negarantuje dobrý stav zdravia a v nadbytku ohrozuje jeho status. Východiskom z toho je používanie organickej formy jódu. V prospech toho hovoria výsledky vedeckých výskumov, že organicky viazaná forma jódu nezávisle od hormónov štítnej žľazy stimuluje zapojenie voľných aminokyselín výživy do biosyntézy bielkovín, ale čo je najdôležitejšie, že je schopná regulovať zníženú aj zvýšenú funkciu štítnej žľazy. Pretože odbúravanie a uvoľňovanie jódu sa odohráva v súvislosti s aktivitou organizmu.

Prof. Ing. Ivanovi Turianicovi sa podarilo vytvoriť organicky viazanú formu jódu. Jeho výskumy sú prevratné a hlavne odlišné od postupov klasickej medicíny. Napriek tomu, že za svoje objavy dostal dvakrát ocenenie od cambridskej univerzity sa tieto postupy v endokrinológii neaplikujú, ale ide sa v starých šľapajách.

V súčasnej dobe sa klasickou medicínou „dá vyriešiť takmer všetko“. Pozrime sa hlbšie ako to je. V prevažnej väčšine sa odstraňujú len dôsledky ochorení, jeden z najlepších príkladov tohto je to, že stále viac ľudí trpí ochoreniami štítnej žľazy a preto sú nútení užívať umelý hormón štítnej žľazy. Riešením nie je odstraňovať dôsledky, ale príčinu!!!! Ľudia by nemuseli užívať umelý hormón, keby mali dostatok organického jódu v strave. Vedci, ktorí sa podieľali na tomto výskume pod vedením profesora Turianicu, vyvinuli unikátnu formu organicky viazaného jódu, ktorá odstráni nedostatok jódu v našej strave, čím normalizuje funkciu štítnej žľazy, brzdí vznik a rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, preventívne predchádza vzniku osteoporózy, spevňuje kostné tkanivo, zlepšuje zapojenie vápnika a fluóru do zubnej skloviny. Reguluje metabolizmus bielkovín, tukov, cukrov a minerálnych látok, procesy detoxikácie produktov metabolizmu, obnovenie buniek, reparáciu tkanív a fyziologickú výkonnosť organizmu. Ba čo viac, máme množstvo pacientov, ktorým sa odstránila osteoporóza a spomínané ochorenia a mohli postupne prestať užívať tablety s umelým hormónom štítnej žľazy.

Odkiaľ máte toľko odborných informácií k tejto problematike?

Bol som najbližším spolupracovníkom prof. Ing. Ivana Turianicu DrSc, ktorý sa venoval takmer 40 rokov výskumu fungovania štítnej žľazy, čo nemá vo svete obdoby. Ako jediný na svete je držiteľom patentu na výrobok s organicky viazaným jódom – Fortuna Vita, ktorý prispieva k odstráneniu nedostatku jódu v strave. Za publikácie svojich vedeckých poznatkov bol prof. Turianica ocenený 2- krát Cambridgeskou univerzitou 21st century award for achievement, Diploma of honour of the International Biografical Centre, Cambridge, England 2004, 2008/2009 a patrí niekoľko rokov po sebe medzi 2000 najlepších vedcov sveta