Blahodárne účinky organicky viazaného jódu

Organicky viazaný jód

Elementárny, molekulový jód sa viaže s nenasýtenými mastnými kyselinami organickou väzbou, prípadne vytvára menej pevné, takzvané rezonančné pí-väzby. Sú to priestorové rezonančné väzby dvojatómových molekúl elementárneho jódu v blízkosti dvojitých nenasýtených väzieb bez narušenia dvojitej väzby a vysýtenia mastnej kyseliny.

Organická väzba jódu je možná s akými koľvek nenasýtenými mastnými kyselinami. Podmienkou organickej väzby je prítomnosť aspoň jednej dvojitej väzby. Medzi mastné kyseliny tvoriace organickú väzbu patria mono- a poly-nenasýtené mastné kyseliny. Prírodnými zdrojmi polynenasýtených mastných kyselín sú rastlinné oleje alebo živočíšne tuky, napríklad rybí olej.

Najvyššiu kapacitu organicky viazať jód majú polynenasýtené mastné kyseliny obsahujúce 2 a viac dvojitých väzieb. Medzi najviac zastúpené polynenasýtené mastné kyseliny vyskytujúce sa v prirodzených tukoch patria omega-6: kyselina linolová (LA), omega-3: kyselina alfa-linolénová (ALA), eikosapentaénová (EPA) a dokosahexaénová kyselina (DHA).

Ryby ako potrava poskytujú tiež prirodzený zdroj organicky viazaného jódu aj keď v nižších koncentráciách. V tele rýb dochádza in vivo biologickými procesmi k organickej väzbe jódu na polynenasýtené mastné kyseliny telesného tuku alebo k organickej väzbe jódu na bielkoviny (rybie mäso). U rýb však prevažujú svojim obsahom anorganické soli jódu pochádzajúce z prostredia – morskej vody.

Rastlinné oleje alebo živočíšne tuky obohatené o organicky viazaný jód

Alternatívou k prirodzenému zdroju, rybám môžu byť rastlinné oleje alebo živočíšne tuky obohatené o organicky viazaný jód vytvárajúci jódované mastné kyseliny. Na rozdiel od prirodzených zdrojov - rýb môžu obsahovať podstatne vyššie koncentrácie organicky viazaného jódu využiteľné v prevencii a liečbe viacerých ochorení.

Tekvicový olej s organicky viazaným jódom

Tekvicový olej obohatený organicky viazaným jódom pôsobí antiproliferatívne a má vysokú biologickú dostupnosť jódu. Nevýhodou je že tekvicový olej je takmer výlučný zdroj omega-6 mastných kyselín, obsahuje menej ako 0,2% omega-3: ALA, biologicky minimálne využiteľnú omega-3 MK. Podľa viacerých štúdií prevaha omega-6 mastných kyselín vo výžive môže pôsobiť pro-zápalovo, podporovať zápalové procesy.

Rybí olej s organicky viazaným jódom

Rybí olej s organicky viazaným jódom má antiproliferatívne účinky, vysokú biologickú dostupnosť, je zdrojom pre tvorbu protirakovinových EPA-jódolaktónov s vysokou afinitou navodzovať apoptózu rakovinových buniek a involúciu – zmenšovanie, hypertrofiou zväčšeného, opuchom postihnutého tkaniva štítnej žľazy.

Organická väzba poskytuje vysokú biologickú účinnosť a vytváranie depozitov – zásob jódu v telesnom tuku a bunkových stenách.

Navyše rybí olej poskytuje výhodu protizápalového účinku omega-3 mastných kyselín. Omega-3 mastné kyseliny protizápalovým pôsobením podporujú protirakovinové účinky, oslabujú agresivitu nádorov a tvorbu metastáz, pôsobia teda synergicky, spoločne, zvyšujú antiproliferatívne účinky organicky viazaného jódu.

Na prevenciu a výživovú suplementáciu jódu je vhodnejší jód viazaný organicky na rybí olej, nakoľko omega-3 mastné kyseliny sú celkovo vo výžive nedostatočne zastúpené.

Súhrn poznatkov

Organicky viazaný jód a molekulárny jód majú preukázateľné antiproliferatívne a protirakovinové účinky na rozdiel od anorganického jódu, ktorý tieto účinky nemá.

Tekvicový olej poskytuje jód viazaný organicky na prevahu omega-6 tukov. Je takmer výlučným zdrojom omega-6, prevaha omega-6 môže zvyšovať intenzitu zápalových procesov.

Rybí olej s organicky viazaným jódom poskytuje výhodu synergickej kombinácie antiproliferatívneho účinku organicky viazaného jódu a protizápalového účinku omega-3 mastných kyselín.

Na liečbu už prebiehajúcich rakovinových ochorení alebo na závažnejšie fibrocystické stavy sa odporúča doplnenie organických foriem jódu agresívnejšiou formou jódu - elementárnym jódom vo forme Lugolovho roztoku.

Aké množstvá organicky viazaného jódu obsahujú najvýznamnešie prirodzené zdroje?

Morské riasy obsahujú 1000 – 2000 mcg jódu v 100 g sušiny.

Morské ryby obsahujú v priemere 80-140 mcg organicky viazaného jódu na 100g potraviny.

Aká je odporúčaná denná dávka jódu?

Odporúčaná denná dávka jódu u dospelých je 150 mcg.

autor: PharmDr. Jozef Zima